لیست عضویت در انجمن ها و مجامع ملی امتیاز آور برای اخذ گواهینامه بازرسی کالا از استاندارد

لیست عضویت در انجمن ها و مجامع ملی امتیاز آور برای اخذ گواهینامه بازرسی کالا از استاندارد

1- انجمن
مدیریت پروژه ایران
 

 

2- انجمن مشاوران مدیریت ایران

3- انجمن صنفی کارفرمایان و تامین کنندگان
نیروی انسانی وزارت کار

4- انجمن
صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی فنی و آزمایشهای غیر مخرب ایران

5- انجمن
جوش ایران

6- انجمن
خوردگی ایران

7- انجمن
خودورهای
CNG آسیا و
اقیانوسیه

8- جامعه ممیزی و بازرسی ایران

9- انجمن توسعه و بهبود کیفیت صنایع ایران

10- اتاق بازرگانی و صنایع
معادن ایران

11- انجمن تحقیقات بازاریابی ایران

12- انجمن سازندگان تجهیزات صنعت
نفت

13- جامعه مدیریت کیفیت

14-  انجمن مهندسین متالورژی ایران

مشاهده سایت انجمن های ذکر شده به قسمت پیوند روزانه در سایت حاضر مراجعه شود.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.