مجلس شورای اسلامی با عضویت سازمان ملی استاندارد ایران در سمیک موافقت کرد

مجلس شورای اسلامی با عضویت سازمان ملی استاندارد ایران در سمیک موافقت کرد

نمایندگان مردم در خانه ملت، با
عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی
(سمیک) موافقت کردند.

به گزارش دفتر روابط
عمومی و ارتباطات بین الملل: نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با کلیات
لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای
اسلامی (سمیک) موافقت کردند
.

گفتنی است در ماده
واحده این لایحه آمده است
:

به دولت اجازه داده
می‌شود در موسسه استاندارد و اندازه‌شناسی کشورهای اسلامی (سمیک) به شرح اساسنامه
پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیات دولت است، عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق
عضویت مربوط و یا کمک، اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر
عهده دولت است
.

لینک خبر///

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.