محدوده های بازرسی و معیارهای بازرسی دامنه های 22گانه زمینه بازرسی کالا چه مواردی هستند؟

محدوده های بازرسی و معیارهای بازرسی دامنه های 22گانه زمینه بازرسی کالا چه مواردی هستند؟

طی بررسی ضوابط لازم الاجرا و شرایط اختصاصی دامنه های بازرسی 22 گانه کالا اعلام شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، محدوده و معیارهای بازرسی دامنه های 22 گانه به شرح جدول ذیل می باشد که لازم بوده شرکت های بازرسی در خصوص اجرای عملیات بازرسی و نمونه برداری در هر کدام از این دامنه ها براساس محدوده مشخص شده و معیار بازرسی نسبت به تهیه و تدوین یک یا چند دستورالعمل بازرسی اقدام نمایند:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.