مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، متولی فعالیت های اعتباربخشی موسسات پذیرش گواهینامه بین المللی

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ، متولی فعالیت های اعتباربخشی موسسات پذیرش گواهینامه بین المللی

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه،11 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی با اصل مواد 8‌، 9 و 10 طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد موافقت کردند.

ماده 8 طرح مذکور می‌گوید: نهادهای اعتباردهی که به‌صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین‌المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهی‌نامه‌های صادره در سطوح بین‌المللی می‌باشند.

همچنین در ماده 9 آمده است که فعالیت‌های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای‌عالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود.

در ماده 10 طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد آمده است که سازمان حسب الزامات فرهنگی و اسلامی موظف به رعایت الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت در تدوین استانداردها می‌باشد./

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.