مشاوره رفع عدم انطباقهای مشاهده شده در ارزیابی استاندارد ۱۷۰۲۰

مشاوره رفع عدم انطباقهای مشاهده شده در ارزیابی استاندارد ۱۷۰۲۰

ارائه خدمات مشاوره جهت رفع عدم انطباقهای مشاهده شده در ارزیابی نهاد اعتبار دهنده ملی براساس استاندارد 17020 به شرکتهای بازرسی فنی در دامنه شمول های:

1- بازرسی جوش و آزمونهای غیر مخرب،

2-بازرسی مخازن تحت فشار و دیگهای بخار،

3- بازرسی آسانسور های برقی،

4- بازرسی جایگاههای تک منظوره و چند منظوره،

5- بازرسی جرثقیل های سقفی، برجی، دروازه ای و لیفتراک،

6- بازرسی شهربازی، زمین های بازی، پارکهای آبی و بادی،

7- بازرسی مخازن CNG و غیره

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.