معیارهای بازرسی کالا مورد استفاده برای شرکت های بازرسی چیست؟

معیارهای بازرسی کالا مورد استفاده برای شرکت های بازرسی چیست؟

شرکت های بازرسی کالا براساس فرم دامنه شمول تایید صلاحیت نهادهای بازرسی باید از معیار های بازرسی ذیل در بازرسی های کالاهای 22 گانه استفاده نموده و روش های بازرسی کالای صادارتی و وارداتی خود را براساس این دستورالعمل ها، شیوه نامه ها، استانداردها تهیه نمایند.

ملاک تیم های ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت در زمان بررسی مدارک فنی شرکت های بازرسی کالا تطابق شیوه های بازرسی و ارزیابی انطباق کالاهای صادارتی و وارداتی تهیه شده با این معیارها می باشد.

در زیر لینک دسترسی به این معیارها قرار داده شده است تا به راحتی امکان تهیه و بهره برداری از این مدارک فنی برای تهیه روش های اجرایی بازرسی و دستورالعملهای فنی توسط شرکت های بازرسی به وجود آید:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.