نحوه برخورد با سازمانهای صادر کننده مجوز کسب و کاری که صدور مجوز را متوقف نموده اند

نحوه برخورد با سازمانهای صادر کننده مجوز کسب و کاری که صدور مجوز را متوقف نموده اند

به منظور
اشنایی با نحوه برخورد با سازمانهایی که صدور مجوز کسب و کار را متوقف نموده اند، متن ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را منشر می نماییم. این مطلب به درخواست مکرر متقاضیان دریافت مجوزهای کسب و کار در این وبسایت منتشر شده است.

 

ماده
(
۷) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی
اصل
۴۴ قانون اساسی

ماده ۷ ـ به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران،
مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار
را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه
اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت
کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور
مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

تبصره ۱ ـ در صورتی که هر یک از مراجع صادرکننده
مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی یادشده
امتناع کند، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر ارائه شکایت حضوری یا الکترونیک به مرکز
ملی رقابت، کتباً از بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار مربوط، تسریع در صدور
مجوز موردنیاز خود را درخواست کند. در این موارد، بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا استاندار
مربوط موظف است ظرف حداکثر هفت روز کاری از تاریخ ثبت درخواست، با دعوت از متقاضی صدور
مجوز و مراجع صادرکننده مجوز، موضوع را بررسی و در چهارچوب قوانین، زمینه صدور فوری
مجوز مورد درخواست را فراهم کند. بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا استاندار مربوط موظف
است اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اخلال یا اهمال کرده اند را به هیأت تخلفات اداری
معرفی کند. این اشخاص چنانچه هیأت مذکور تخلفشان را تأیید کند، به مجازات های مقرر
در بندهای (د) به بعد ماده (
۹) قانون
رسیدگی به تخلفات اداری مصوب هفتم آذر
۱۳۷۲ محکوم
می شوند.

تبصره ۲ ـ هر یـک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و
کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی
مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع
بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

امتناع از پذیرش
مدارک و درخواست مجوز و تأخیر بیش از ظرف زمانی تعیین شده در پایگاه اطلاع رسانی مذکور
در صدور مجوز برای متقاضیانی که مدارک معتبر مصرح در پایگاه اطلاع رسانی یادشده را
ارائه داده اند، مصداق «اخلال در رقابت» موضوع ماده (
۴۵) این قانون است و شورای رقابت موظف است به شکایت ذی نفع رسیدگی
و بالاترین مقام مسؤول دستگاه مربوطه را به مجازات تعیین شده در بند (
۱۲) ماده (۶۱) این قانون محکوم کند.

 

تبصره ۳ ـ کلیه مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می
کنند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی که صادر می کنند را به
همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیأت
مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی
ارسال کنند.این هیأت به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور نماینده تام الاختیار
دادستان کل کشور، نماینده تام الاختیار رییس سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس
شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده اتاق
تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده اتاق اصناف کشور، و حسب مورد نماینده دستگاه
ذی ربط تشکیل می شود و موظف است حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل
صدور مجوزهای کسب و کار در کشور جمهوری اسلامی ایران را به نحوی تسهیل و هزینه های
آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری
و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. مصوبه هیأت مذکور پس از تأیید وزیر امور اقتصادی
و دارایی لازم الاجراء می باشد.

در صورتی که تحقق
این اهداف به اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه ها، یا رویه های اجرائی نیاز داشته باشد،
هیأت مذکور موظف است پیشنهادهای لازم برای اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرائی
را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی ربط بالاتر پیگیری کند.

تبصره ۴ ـ «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای
کسب و کار» موضوع تبصره (
۳) این
ماده، موظف است ظرف مدت حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون شرایط صدور مجوزهای کسب
و کار را به تفکیک هر کسب و کار در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار منتشر کند.

پس از راه اندازی
«پایگاه اطلاع رسانی مذکور»، تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار چنانچه
در جهت تسهیل صدور و تمدید مجوزها باشد، بلافاصله به دستور رئیس هیأت در پایگاه اطلاع
رسانی یادشده اعمال می شود و چنانچه تغییر، شامل افزایش مراحل یا مدارک موردنیاز و
به هر نحو، مشکل کردن صدور یا تمدید باشد، شرایط جدید باید از شش ماه قبل از اجراء،
در این پایگاه اعلام شود.

مراجع صادرکننده
مجوز کسب و کار حق ندارند حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرکی یا هزینه ای
بیش از آنچه در پایگاه اطلاع رسانی مربوطه تصریح شده، از متقاضی دریافت مجوز کسب و
کار مطالبه کنند. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع ماده (
۶۰۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم: تعزیرات
و مجازات های بازدارنده، مصوب
۲/۳/۱۳۷۵) است.

قانون فوق مشتمل
بر سه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول تیرماه
۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ
۱۱/۴/۱۳۹۳ به تأیید شورای
نگهبان رسید.

 

 

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای
اسلامی


ثبت شکایت در راستای تاخیر و عدم صدور مجوز کسب و کار////

لینک مرتبط با مرکز شورای رقابت/////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.