نحوه دسترسی به شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان در دامنه های مختلف شرکت های بازرسی

نحوه دسترسی به شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان در دامنه های مختلف شرکت های بازرسی

به منظور اطلاع و دسترسی به شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان در حوزه های فعالیت شرکت های بازرسی براساس ضوابط و اطلاعی های منتشره ی معاونت بازرسی فنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران میتوانید با رجوع به ستون سمت راست وب سایت حاضر، قسمت “طبقه بندی موضوعی” و بخش “شرایط احراز شغل “به تمامی شرایط های اجراز های اعلامی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران دسترسی پیدا نمایید.

//////شرایط احراز شغل

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.