پراکندگی نوع گواهینامه های تایید صادره در حوزه بازرسی فنی از طرف NACI

پراکندگی نوع گواهینامه های تایید صادره در حوزه بازرسی فنی از طرف NACI

قابل توجه فعالان حوزه بازرسی فنی کشور، طبق بررسی انجام شده پراکندگی نوع دامنه شمول گواهینامه صادره از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت در حوزه بازرسی فنی تا تاریخ ۹۷/۰۶/۲۰ به شرح نمودار زیر است. 

لازم به ذکر است که اعداد ذکر شده نمودار با احتمال ۹۵٪ صحیح است و مرجع دریافت اطلاعات سایت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می باشد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.