پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس شورای تائید صلاحیت ایران به مناسبت روز جهانی تایید صلاحیت

پیام رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و رئیس شورای تائید صلاحیت ایران به مناسبت روز جهانی تایید صلاحیت

پیش نیاز تجارت و ارائه خدمات و محصولات در بازارهای امروزی، بر این اصل استوار
است که هر خدمت و محصولی که در زنجیره های تامین در یک کشور یا یک منطقه اقتصادی تولید
می شود، در سایر کشورها و مناطق اقتصادی دیگر نیز بدون نیاز به آزمون مجدد، بازرسی
مجدد و گواهی کردن مجدد بطور آزادانه گردش داشته و مورد پذیرش قرار گیرد.

تایید صلاحیت یک ابزار بسیار موثر در رفع موانع تجاری از فعالیتهای کسب و کار بوده
و با ارزیابی شایستگی، بیطرفی و انسجام نهادهای ارزیابی انطباق شامل آزمایشگاهها، نهادهای
بازرسی و نهادهای گواهی کننده این اطمینان را به تمامی مشتریان، کارفرمایان و سایر
مصرف کنندگان می دهد که محصولات و خدمات آنها مطابق الزامات و استانداردهای مورد نظر
ارائه شده است.

امسال، شعار روز جهانی تائید صلاحیت بر ایفای نقش تائید صلاحیت در زنجیره های تامین
و تولید تمرکز دارد.

مرکز ملی تائید صلاحیت ایران به عنوان یکی از مراکز تابعه سازمان ملی استاندارد
ایران و تنها مرجع تایید صلاحیت در جمهوری اسلامی ایران، در چارچوب قانون تقویت و توسعه
نظام استاندارد(مصوب سال 1396) در جهت تسهیل کسب و کار و رونق بخشیدن به عرصه تولید
کشور گام برداشته و امیدمی رود با تاسی از فرمایشات مقام معظم رهبری در سال رونق تولید
گام موثری در جهت توسعه کشور برداریم.

 

نیره پیروزبخت

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.