پیروزبخت در نشست هیات ارزیاب، بر نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت های بازرسی تاکید کرد

پیروزبخت در نشست هیات ارزیاب، بر نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد شرکت های بازرسی تاکید کرد

نخستین نشست هیات
ارزیاب با حضور رییس سازمان ملی استاندارد ایران و نمایندگان جامعه ممیزی و بازرسی
ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی
ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ومعاون ارزیابی کیفیت (رئیس هیات ارزیاب)
و همچنین مدیرکل و کارشناسان دفتر ارزیابی کیفیت کالای وارداتی و صادراتی (دبیر هیات
ارزیاب)،  در سازمان ملی استاندارد ایران برگزار
شد.

در ابتدا مسلم
بیات، معاون ارزیابی کیفیت به عنوان رییس هیات ارزیاب گزارشی از عملکرد دبیرخانه هیات
ارزیاب، مبنی بر برگزاری 21جلسه هیات ارزیاب، 13 جلسه کارگروه رسیدگی به گزارش ها،
تایید صلاحیت 14  شرکت بازرسی کالا، شرکت بازرسی
کالا توسعه دامنه 22 شرکت بازرسی کالا، ابطال پروانه فعالیت 3 شرکت بازرسی کالا، تعلیق
یک شرکت بازرسی، رفع تعلیق سه شرکت بازرسی و صدور 33 تذکر و 4 اخطار را ارائه و  بر لزوم تجدید نظر آیین نامه تایید صلاحیت شرکت
های بازرسی کالا تاکید کرد و سپس ، تقی تقی پور، مدیرکل دفتر ارزیابی کالاهای وارداتی
و صادراتی به عنوان دبیر هیات ارزیاب به بیان مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در سال 97
پرداخت.

نیره پیروزبخت،
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این نشست بر نظارت هر چه دقیق تر بر عملکرد شرکت
های بازرسی به صورت پویا و مستمر تاکید کرد و گفت: لازم است عملکرد شرکت های بازرسی
مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تخلف با آن برخورد شود.

پیروزبخت با بیان
اشاره به اخذ تصمیمات یکپارچه در سازمان ، اظهار داشت: در بررسی پرونده های شرکت های
بازرسی گزارش حوزه های دیگر از جمله معاونت نظارت بر اجرای استاندارد، مرکز ملی تأیید
صلاحیت و ادارات کل استاندارد استان ها مدنظر قرار گیرد.

رییس سازمان ملی
استاندارد ایران خطاب به اعضای هیات ارزیاب گفت: ارزیابی و رسیدگی به پرونده های شرکت
های بازرسی (تأیید صلاحیت و …)  بطور مستقل
مورد بررسی و اظهار نظر قرار گیرد.

پیروزبخت آموزش
را یکی از نکات مهم و کلیدی کارشناسان اعلام کرد و افزود:  کارشناسان شرکت های بازرسی باید با توجه به نیاز
سنجی صورت پذیرفته  آموزش های لازم را ببنید.

وی با بیان اینکه
با عنایت به ظرفیت قانونی سازمان، موارد جدیدی که 
نیاز به تصمیم گیری خاص دارد به شورای عالی استاندارد منعکس می شود گفت: در
شرایط تحریم از ظرفیت ستاد تدابیر ویژه نیز برای تصمیم گیری های جدید با هدف کاهش اثرات
تحریم در این شرایط ویژه استفاده خواهد شد.

پیروزبخت اعلام
کرد: راهکارهای مناسبی برای رفع موانع شرکت های بازرسی در اجرای ضوابط و قوانین که
به دلیل تحریم ها با آن مواجه شده اند در دست بررسی قرار گرفته است.

در پایان پس از
بررسی پرونده چند شرکت بازرسی برای تمدید و سایر موضوعات، تقدیرنامه هایی به پاس زحمات
یکساله گذشته به اعضاء هیات ارزیاب اهدا شد.

لینک خبر//////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.