بررسی تایید صلاحیت 6 نهاد بازرسی در دوازدهمین کمیته تایید صلاحیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

بررسی تایید صلاحیت 6 نهاد بازرسی در دوازدهمین کمیته تایید صلاحیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

دوازدهمین کمیته تصمیم گیری تایید صلاحیت نهادهای بازرسی در تاریخ 11/20/ 1400در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشکپور برگزار گردید.

دوازدهمین کمیته تصمیم گیری تایید صلاحیت نهادهای بازرسی در تاریخ 11/20/ 1400در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشکپور برگزار گردید.
در این جلسه درخواست های تایید صلاحیت  6 نهاد بازرسی و گزارش ها و توصیه های تیم های ارزیابی، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطا 4 دامنه و یک دامنه مشروط، تجدید مشروط یک دامنه، گسترش مشروط یک دامنه، مختومه شدن یک دامنه بازرسی به شرح ذیل موافقت گردید:

  1. شرکت تحقیق و توسعه صنایع اطلس – موافقت مشروط با اعطاء تایید صلاحیت در زمینه بازرسی جایگاههای عرضه گاز CNG استاندارد های 12054 ، 2-7829 و سیلندرهای گاز فولادی بدون درز (صرفا جایگاهی ) 6792
  2. شرکت پیام گستر پارس مهر –موافقت مشروط با اعطا تایید صلاحیت در دامنه بازرسی آسانسور برقی
  3. شرکت یکتا پولاد آزما  –موافقت با اعطا دامنه تایید صلاحیت بازرسی 1-جوش و انجام آزمون های غیر مخرب PT,VT,MT,UT,RTI در سازه های صنعتی و ساختمانی ، 2-مخازن تحت فشار (غیر مشمول استاندارد اجباری ) ، 3-دیگ های بخار و اب داغ 4231
  4. شرکت بازرسی مهندسی ایران – موافقت مشروط با گسترش دامنه بازرسی جایگاههای عرضه فراورده های نفتی بنزینی و گازوئیل
  5. شرکت بازرسی البرز پایا اندیش همره – موافقت مشروط با اعطا تایید صلاحیت بازرسی آسانسور برقی
  6. شرکت ایمن تیام سپاهان  – موافقت با مختومه شدن فرایند اعطاء تایید صلاحیت در زمینه بازرسی جایگاههای عرضه گاز CNG استاندارد های 12054 ، 2-7829 و سیلندرهای گاز فولادی بدون درز (صرفا جایگاهی) 6792
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.