برگزاری دوره آشنایی با الزامات استاندارد 17020- پژوهشگاه مواد و انرژی

برگزاری دوره آشنایی با الزامات استاندارد 17020- پژوهشگاه مواد و انرژی

وره آشنایی با الزامات و مفاهیم استاندارد ISO/IEC17020:2012، در روز 11 تیر ماه 1398 در محل پژوهشگاه مواد و انرژی واقع در کرج برگزار گردید که در این دوره پرسنل ستادی پژوهشگاه و آزمایشگاه حضور داشتند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.