دوره آموزشی بازرسی جایگاه های CNG برگزار شد

دوره آموزشی بازرسی جایگاه های CNG برگزار شد

دوره آموزشی بازرسی جایگاه های CNG در سال
1395 با همکاری پژوهشگاه استاندارد و شرکت گروه صنعتی هوایار با حضور بیش از 50
نفر از بازرسان شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده و متقاضی دریافت مجوزهای لازم  روز یکشنبه 23 آبان در
سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد

پریچهر قزلباش ، مدیرکل نظارت براجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط
زیست با بیان اینکه این دوره در ادامه 14 دوره ای است که از سال 92 تا کنون در
سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شده گفت : اجرای سایر دوره های آموزشی تخصصی در
این زمینه  پایان سال انجام می شود

لینک خبر////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.