راهنمای ثبت افزایش دامنه کاربرد برای شرکتهای بازرسی در سامانه تایید صلاحیت

راهنمای ثبت افزایش دامنه کاربرد برای شرکتهای بازرسی در سامانه تایید صلاحیت

پیرو انتشار راهنمای ثبت نام اولیه یا اعطاء در سامانه تایید صلاحیت، تصمیم بر آن شد تا نحوه ثبت نام شرکتهای بازرسی جهت افزایش دامنه کاری در سامانه تایید صلاحیت نیز به تصویر کشیده شود.

تذکر: کلیه اطلاعات ثبتی و حقوقی و شماره های تماس و اسامی ساختگی بوده و فقط جهت طی کلیه مراحل ثبت نام تا قبل از پذیرش تقاضا درج شده است.

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.