قابل توجه شرکتهای بازرسی: "تعرفه بازرسی و آزمون تجهیزات شهربازی"

قابل توجه شرکتهای بازرسی: "تعرفه بازرسی و آزمون تجهیزات شهربازی"

به اطلاع شرکتهای بازرسی و دارندگان تجهیزات شهر بازسی می رساند که تعرفه بازرسی و آزمون تجهیزات شهربازی درج شده در سایت سازمان ملی استاندارد ایران به شرح لینک پیوست می باشد:

لینک تعرفه//////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.