لینگ گروه تخصصی آزمایشگاههای و شرکت های بازرسی در تلگرام

لینگ گروه تخصصی آزمایشگاههای و شرکت های بازرسی در تلگرام

به منظور تبادل تجربه و طرح سوالات در خصوص نحوه طی فرایند تایید صلاحیت آزمایشگاهها براساس استاندارد 17025 و شرکتهای بازرسی براساس استاندارد 17020 و اطلاع از نحوه برآورده سازی الزامات استاندارد ها می توانید به کانال تلگرامی و یا گروه تخصصی به آدرس های زیر مراجعه نمایید.
⭐کانال تلگرامی:
@isoiec17020ir 
🌎 گروه تخصصی آزمایشگاههای همکار و شرکتهای بازرسی فنی
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.