ماتریس ارتباطی مدارک تحصیلی پرسنل فنی حوزه بازرسی کالا با دامنه های فعالیت 22 گانه بازرسی کالا

ماتریس ارتباطی مدارک تحصیلی پرسنل فنی حوزه بازرسی کالا با دامنه های فعالیت 22 گانه بازرسی کالا

طی بررسی به عمل امده بر روی شرایط احراز پرسنل فنی شرکت های بازرسی کالا در دامنه های 22 گانه ای که مرکز ملی تایید صلاحیت منتشر نموده است ماتریس اطلاعاتی در قالب جداول ذیل استخراج شده است که می توان به طور مشخص بیان نمود که شرکت های بازرسی کالا در صورت داشتن حدود 16 نفر پرسنل بازرسی در رشته های مهندسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید)، مهندسی کنترل و ابزار دقیق، مهندسی صنایع، لیسانس میکروبیولورژی، لیسانس علوم و صنایع غذایی، مهندسی صنایع غذایی و مهندسی کشاورزی، لیسانس شیمی (گرایش های محض یا کاربردی)، مهندسی نساجی، مهندسی پزشکی یا فیزیک پزشکی به طور ماتریسی در 15 دامنه از 22 دامنه فعالیت اعلامی درخواست تایید صلاحیت نموده و پروسه ارزیابی را طی نمایند. البته پرسنل با مدرک تحصیلی مکانیک، برق و صنایع در حوزه های بازرسی فنی نیز می توانند خدمات ارائه نمایند.

جداول ماتریس اطلاعاتی به شرح ذیل می باشند:

 

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.