نحوه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی مستقل و برگزاری ازمون های ادواری کارشناسان

نحوه تایید صلاحیت شرکت های بازرسی مستقل و برگزاری ازمون های ادواری کارشناسان

بر اساس تبصره-1، ماده-18، دستورالعمل احجام و اوزان پیوست آیین‌نامه اجرایی موضوع بند (ح) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت می‌تواند برای انجام نظارت و بازرسی‌های محوله و همچنین نظارت بر آزمایش میدانی/دوره‌ای سیستم‌های اندازه‌گیری کمی و کیفی مذکور ماده 22 این دستورالعمل، از خدمات شرکت‌های بازرسی مستقل نیز استفاده نماید و کلیه مقادیر کمی و کیفی و گزارشات ارائه شده توسط این شرکت‌ها می‌بایست به تأیید نهایی اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت برسد.
لذا اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت صلاحیت فنی بازرسان و شرکت‌های متقاضی ارائه خــدمات بازرسی کمی و کیفی مواد نفتی و کالیبراسیون مخازن وسیستم‌های اندازه‌گیری را طی برگزاری آزمون‌های دوره‌ای و طی مراحل اداری لازم احراز نموده و نسبت به صدور کارت بازرسی اقدام می نماید.
برای اطلاع از نحوه انجام این فعالیت به دستورالعمل تدوین شده در این زمینه مراجعه نمایید:

 

لینک دسترسی به دستورالعمل/////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.