نمونه ای از اظهار تخصص برخی دوستان مدعی مشاوره تخصصی ۱۷۰۲۰

نمونه ای از اظهار تخصص برخی دوستان مدعی مشاوره تخصصی ۱۷۰۲۰

شرکتهای بازرسی متقاضی جذب مشاور ۱۷۰۲۰ حتما در انتخاب مشاور دقت نمایند. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید برخی دوستان هنوز تفاوت بین سیستم مدیریت آزمایشگاههای ازمون و کالیبراسیون را با سیستم مدیریت مورد استفاده شرکتهای بازرسی را اگاه نبوده و انگاه به ارائه خدمات مشاوره تخصصی اقدام می نمایند.

لطفا در انتخاب مشاور نهایت دقت را نمایید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.