وضعیت گواهینامه 186 شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده براساس استاندارد 17020 از نظر اعتبار تا تاریخ سوم مردادماه 1400

وضعیت گواهینامه 186 شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده براساس استاندارد 17020 از نظر اعتبار تا تاریخ سوم مردادماه 1400

از 186 شرکت بازرسی فنی تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ۱۷۰۲۰ تا تاریخ سوم مرداد ماه ۱۴۰۱، گواهینامه تعداد ۱۵ شرکت بازرسی ابطال یا تعلیق شده اند، لیست شرکت ها مطابق جدول ذیل می باشد:

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.