چگونه نوع استقلال شرکت های بازرسی را از بین شرکت های بازرسی نوع الف، نوع ب یا نوع پ تعیین کنیم؟

چگونه نوع استقلال شرکت های بازرسی را از بین شرکت های بازرسی نوع الف، نوع ب یا نوع پ تعیین کنیم؟

نهاد بین المللی اعتبار بخشی نیوزلند (International Accreditation New Zealand (IANZ)) طی روالی که در نظر گرفته است، با چک لیست زیر نحوه تعیین شرکت های بازرسی را از نظر استقلال بیان نموده است که این چک لیست می تواند مورد استفاده شرکت های بازرسی و حتی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در زمان بررسی وضعیت استفلال شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد تا براساس آن و با توجه به پاسخی که برای سوالات دریافت می نمایند، نوع استقلال شرکت را تعیین نمایند. 

مراحل براساس استاندراد 17020

سوال

پاسخ

برو به مرحله

A1

آیا سازمان بازرسی خدمات بازرسی را منحصراً به سازمانی که بخشی از آن است ارائه می دهد؟

YES

B1

NO

A2

A2

[A.1(b)]

آیا سازمان بازرسی فعالیت های تجاری دارد که احتمالاً با استقلال قضاوت یا صداقت تصمیمات بازرسی آن در تضاد باشد؟

مثال‌ها می‌تواند شامل مالکیت، طراحی، ساخت، خرید، فروش، نصب، استفاده یا نگهداری اقلام بازرسی‌شده یا انواع اقلامی باشد که در محدوده اعتبار سازمان بازرسی قرار می‌گیرند

YES►

C1

 

NO

A3

A3

[A.1(b)]

آیا هیچ یک از پرسنل سازمان بازرسی (کارمندان، پیمانکاران، مدیران و غیره) در فعالیت هایی شرکت می کنند که احتمالاً با استقلال قضاوت یا یکپارچگی تصمیمات بازرسی سازمان در تضاد باشد؟

نمونه‌هایی از فعالیت‌های شخصی که احتمالاً می‌تواند در تضاد باشد، می‌تواند شامل مالکیت، طراحی، ساخت، خرید، فروش، نصب، استفاده یا نگهداری از اقلام بازرسی‌شده یا انواع اقلامی باشد که در دسته‌های توصیف‌شده در حوزه اعتبارسنجی قرار می‌گیرند. مثال‌های بیشتر عبارتند از، هر چیزی که در آن منافع مالی در اقلام بازرسی‌شده وجود داشته باشد یا انواع اقلامی که در حیطه اعتبار سازمان بازرسی قرار می‌گیرند، می‌تواند شامل عضویت در هیئت مدیره، دارایی‌های سهام قابل توجه، اقوام نزدیک با منافع مالی، همکاران تجاری، مالی یا منافع شخصی و غیره

توجه: به معافیت ها برای استفاده شخصی یا در مواردی که برای انجام فعالیت های بازرسی لازم است مراجعه کنید.

YES►

C1

NO►

A4

A4

[A.1(c)]

بخشی از بدنه بازرسی یک شخص حقوقی است که در طراحی، ساخت، عرضه، نصب، خرید، مالکیت، استفاده یا نگهداری اقلام بازرسی شده یا انواع اقلامی که در بازرسی گنجانده شده است، مشغول است. محدوده اعتبار دهی؟

توجه: به معافیت ها برای استفاده شخصی یا در مواردی که برای انجام فعالیت های بازرسی لازم است مراجعه کنید

YES►

C1

NO

A5

A5

[A.1(d)(1)]

آیا سازمان بازرسی، با مالکیت مشترک، به یک شخص حقوقی جداگانه مرتبط است که در طراحی، ساخت، عرضه، نصب، خرید، مالکیت، استفاده یا نگهداری از اقلام بازرسی شده مشغول است، یا انواع مواردی که در محدوده اعتبار دهی سازمان بازرسی قرار می گیرد؟

YES►

A6

NO

A7

A6

آیا شواهد قانع کننده ای وجود دارد که نشان دهد چگونه مالکان از تأثیرگذاری بر نتیجه بازرسی جلوگیری می کنند؟

YES►

A7

NO

C1

A7

[A.1(d)(2)]

آیا نهاد بازرسی توسط افراد منصوب با مالکیت مشترک در هیئت مدیره یا مشابه سازمانها به یک شخص حقوقی جداگانه مرتبط است که در طراحی، ساخت، عرضه، نصب، خرید، مالکیت فعالیت می کند، استفاده یا نگهداری از نوع اقلام بازرسی شده یا انواع اقلامی که در حیطه اعتبار سازمان بازرسی هستند؟

YES►

A8

NO

A9

A8

آیا شواهد قانع‌کننده‌ای وجود دارد که نشان دهد منصوب‌شدگان دارای وظایفی هستند که نمی‌تواند تأثیری بر نتیجه بازرسی‌ها داشته باشد؟

YES►

A9

NO

C1

A9

[A.1(d)(3)]

آیا سازمان بازرسی، با گزارش مستقیم به همان سطح بالاتر مدیریت، به یک شخص حقوقی جداگانه مرتبط است که در طراحی، ساخت، عرضه، نصب، خرید، مالکیت، استفاده یا نگهداری از نوع اقلام بازرسی شده یا انواع اقلامی که در حیطه اعتبار سازمان بازرسی هستند؟

YES►

A10

NO

A11

A10

آیا شواهد قانع‌کننده‌ای وجود دارد که خطوط گزارش‌دهی انگیزه‌ای برای تأثیرگذاری بر نتیجه بازرسی‌ها ایجاد نمی‌کنند؟

YES►

A11

NO

C1

A11

سازمان بازرسی ممکن است به عنوان نوع A طبقه بندی شود

C1

[4.1.6(c)]

آیا سازمان بازرسی، بازرسی های شخص اول، بازرسی های شخص دوم یا هر دو را انجام می دهد؟

توجه: بازرسی شخص اول توسط شخص یا سازمانی انجام می شود که شی را ارائه می دهد. بازرسی شخص دوم توسط شخص یا سازمانی انجام می شود که علاقه کاربر به شی دارد.

YES►

C2

NO

X

C2

[4.1.6(c)]

آیا سازمان بازرسی بخشی قابل شناسایی از یک سازمان است که در طراحی، ساخت، عرضه، نصب، خرید، مالکیت، استفاده یا نگهداری از نوع اقلام بازرسی شده یا انواع اقلامی که در محدوده محدوده اعتبار سازمان بازرسی است؟

YES►

C3

NO

X

C3

[A.3(a)]

آیا سازمان بازرسی تدابیری را در سازمان برای اطمینان از تفکیک کافی مسئولیت ها و مسئولیت ها بین بازرسی و سایر فعالیت ها فراهم می کند؟

YES►

C4

NO

X

C4

[A.3(b)]

آیا بازرسی ها توسط هر فردی که در طراحی، ساخت، عرضه، نصب، سرویس یا نگهداری همان کالا یا انواع اقلام در حیطه اعتبار سازمان بازرسی دخیل است، انجام می شود؟

YES►

C5

NO

C7

C5

[A.3(b)]

آیا یک الزام قانونی وجود دارد که به صراحت به فردی از یک سازمان بازرسی نوع C اجازه می دهد طراحی، ساخت، عرضه، نصب، سرویس، نگهداری و بازرسی از یک مورد یا انواع مشابه را انجام دهد. مواردی که در محدوده اعتبار سازمان بازرسی هستند؟

YES►

C6

NO

X

C6

[A.3(b)]

آیا الزامات نظارتی نتایج بازرسی را به خطر می اندازد؟

YES

X

NO

C7

C7

سازمان بازرسی ممکن است به عنوان نوع C طبقه بندی شود

(برای طبقه بندی جایگزین نوع B به B1 بروید)

B1

[A.2(c)]

آیا سازمان بازرسی فعالیت‌های تجاری دارد که احتمالاً با استقلال قضاوت یا صداقت تصمیمات بازرسی آن در تضاد باشد؟

مثال‌ها می‌تواند شامل مالکیت، طراحی، ساخت، خرید، فروش، نصب، استفاده یا نگهداری اقلام بازرسی‌شده یا انواع اقلامی باشد که در محدوده اعتبار سازمان بازرسی قرار می‌گیرند.

YES►

X

NO

B2

B2

[A.2(c)]

آیا هیچ یک از پرسنل سازمان بازرسی (کارمندان، پیمانکاران، مدیران و غیره) در فعالیت‌هایی شرکت می‌کنند که احتمالاً با استقلال قضاوت یا یکپارچگی تصمیم‌های بازرسی سازمان در تضاد باشد؟

نمونه‌هایی از فعالیت‌های شخصی که احتمالاً می‌توانند در تضاد باشند، می‌توانند شامل مالکیت، طراحی، ساخت، خرید، فروش، نصب، استفاده یا نگهداری از اقلام بازرسی شده یا انواع اقلامی باشند که در محدوده اعتبارسنجی قرار می‌گیرند. مثال‌های بیشتر عبارتند از، هر چیزی که منافع مالی در اقلام بازرسی‌شده وجود دارد یا انواع اقلامی که در دسته‌های توصیف‌شده در حوزه اعتبارسنجی سازمان بازرسی قرار می‌گیرند، می‌تواند شامل عضویت در هیئت مدیره، سهام قابل توجه، اقوام نزدیک با منافع مالی، افراد مرتبط با تجارت باشد. ، منافع مالی یا شخصی و غیره

توجه: به معافیت ها برای استفاده شخصی یا در مواردی که برای انجام فعالیت های بازرسی لازم است مراجعه کنید

YES►

X

NO

B3

B3

[4.1.6(b)]

آیا سازمان بازرسی بازرسی های شخص اول، بازرسی های شخص دوم یا هر دو را انجام می دهد؟

توجه: بازرسی شخص اول توسط شخص یا سازمانی انجام می شود که شی را ارائه می دهد. بازرسی شخص دوم توسط شخص یا سازمانی انجام می شود که علاقه کاربر به شی دارد

YES►

B4

NO

X

B4

[4.1.6(b)]

آیا بدنه بازرسی بخشی از یک سازمان در طراحی، ساخت، عرضه، نصب، استفاده یا نگهداری اقلامی که بازرسی می‌کند یا انواع اقلامی که در حیطه اعتبار آن هستند، دخیل است؟

YES►

B5

NO

X

B5

[4.1.6(b)]

آیا سازمان بازرسی بخش جداگانه ای از یک سازمان است که در طراحی، ساخت، عرضه، نصب، استفاده یا نگهداری اقلامی که بازرسی می کند یا انواع اقلامی که در محدوده اعتبارش هستند، دخیل است؟

YES►

B6

NO

X

B6

[4.1.6(b)]

آیا سازمان بازرسی بخشی قابل شناسایی از یک سازمان است که در طراحی، ساخت، عرضه، نصب، استفاده یا نگهداری اقلامی که بازرسی می‌کند یا انواع اقلامی که در محدوده اعتبارش هستند، دخیل است؟

YES►

B7

NO

X

B7

آیا تفکیک واضحی از مسئولیت های پرسنل بازرسی از کارکنان شاغل در سایر وظایف با شناسایی سازمانی و روش های گزارش دهی سازمان بازرسی در سازمان مادر وجود دارد؟

YES►

B8

NO

X

B8

سازمان بازرسی ممکن است به عنوان نوع B طبقه بندی شود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.