شرایط احراز شغل

ضوابط مرتبط با مدیر فنی بازرسی، بازرسان و مدیر تضمین کیفیت در شرکت های بازرسی فنی چیست؟

ضوابط مرتبط با مدیر فنی بازرسی، بازرسان و مدیر تضمین کیفیت در شرکت های بازرسی فنی چیست؟

در شرکت های بازرسی فنی وجود افراد کلیدی ذیل الزامی بوده و یک شرکت بازرسی فقط با ارائه شواهد کافی مبنی بر حضور این افراد در هر حوزه و دامنه فعالیت امکان گذراندن فرآیند تایید صلاحیت را پیدا می کنند. مدیر فنی:  بکارگیری افراد بازنشسته توسط نهاد بازرسی به ...

در هر حوزه بازرسی چه دوره های آموزشی و تخصصی لازم است؟ (استاندارد آموزشی مشاغل)

در هر حوزه بازرسی چه دوره های آموزشی و تخصصی لازم است؟ (استاندارد آموزشی مشاغل)

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در آبان ماه سال 1402 نسبت به انتشار مدارکی با عنوان "ضوابط لازم الاجرا و شرایط احراز" برای پست های مدیران فنی و بازرسان شاغل در حوزه های فعالیت بازرسی اقدام نموده است. در این خصوص با تجمیع موارد مدنظر مرکز ملی، استاندارد اموزشی مشاغل ...

نحوه دسترسی به شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان در دامنه های مختلف شرکت های بازرسی

نحوه دسترسی به شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان در دامنه های مختلف شرکت های بازرسی

به منظور اطلاع و دسترسی به شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان در حوزه های فعالیت شرکت های بازرسی براساس ضوابط و اطلاعی های منتشره ی معاونت بازرسی فنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران میتوانید با رجوع به ستون سمت راست وب سایت حاضر، قسمت "طبقه بندی موضوعی" و بخش "شرایط ...

ماتریس ارتباطی مدارک تحصیلی پرسنل فنی حوزه بازرسی کالا با دامنه های فعالیت 22 گانه بازرسی کالا

ماتریس ارتباطی مدارک تحصیلی پرسنل فنی حوزه بازرسی کالا با دامنه های فعالیت 22 گانه بازرسی کالا

طی بررسی به عمل امده بر روی شرایط احراز پرسنل فنی شرکت های بازرسی کالا در دامنه های 22 گانه ای که مرکز ملی تایید صلاحیت منتشر نموده است ماتریس اطلاعاتی در قالب جداول ذیل استخراج شده است که می توان به طور مشخص بیان نمود که شرکت های ...

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- غلات و فرآورده های غذایی و محصولات کشاورزی

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- غلات و فرآورده های غذایی و محصولات کشاورزی

با توجه به اعلام شروع فرآیند ارزیابی متقاضیان اخذ استاندارد 17020 در حوزه های 22 گانه بازرسی کالاهای صادارتی، وارداتی و داخلی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و انتشار ضوابطی در این خصوص، شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- غلات و فرآورده های غذایی و محصولات کشاورزی از ...

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- لوازم و تجهیزات مکانیکی و لوازم و تجهیزات ورزشی و تفریحی

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- لوازم و تجهیزات مکانیکی و لوازم و تجهیزات ورزشی و تفریحی

با توجه به اعلام شروع فرآیند ارزیابی متقاضیان اخذ استاندارد 17020 در حوزه های 22 گانه بازرسی کالاهای صادارتی، وارداتی و داخلی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و انتشار ضوابطی در این خصوص، شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- لوازم و تجهیزات مکانیکی و لوازم و تجهیزات ورزشی ...

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- وسایط نیرو محرکه و وسایل و تجهیزات پزشکی

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- وسایط نیرو محرکه و وسایل و تجهیزات پزشکی

با توجه به اعلام شروع فرآیند ارزیابی متقاضیان اخذ استاندارد 17020 در حوزه های 22 گانه بازرسی کالاهای صادارتی، وارداتی و داخلی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و انتشار ضوابطی در این خصوص، شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- وسایط نیرو محرکه و وسایل و تجهیزات پزشکی از ...

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- نساجی و چرم و نفت، مواد نفتی و پتروشیمی

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- نساجی و چرم و نفت، مواد نفتی و پتروشیمی

با توجه به اعلام شروع فرآیند ارزیابی متقاضیان اخذ استاندارد 17020 در حوزه های 22 گانه بازرسی کالاهای صادارتی، وارداتی و داخلی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و انتشار ضوابطی در این خصوص، شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- نساجی و چرم و نفت، مواد نفتی و پتروشیمی ...

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- محصولات کشاورزی غیر خوراکی و مححصولات معدنی غیر فلزی

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- محصولات کشاورزی غیر خوراکی و مححصولات معدنی غیر فلزی

با توجه به اعلام شروع فرآیند ارزیابی متقاضیان اخذ استاندارد 17020 در حوزه های 22 گانه بازرسی کالاهای صادارتی، وارداتی و داخلی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و انتشار ضوابطی در این خصوص، شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- محصولات کشاورزی غیر خوراکی و مححصولات معدنی غیر فلزی ...

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- محصولات پلیمری و محصولات شیمیایی

شرایط احراز مدیر فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- محصولات پلیمری و محصولات شیمیایی

با توجه به اعلام شروع فرآیند ارزیابی متقاضیان اخذ استاندارد 17020 در حوزه های 22 گانه بازرسی کالاهای صادارتی، وارداتی و داخلی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و انتشار ضوابطی در این خصوص، شرایط احراز مدیران فنی و بازرسان حوزه های بازرسی کالا- محصولات پلیمری و محصولات شیمیایی از این ضوابط استخراج ...

جستجو

دسته بندی

آخرین پست ها

برچسب ها

ISO 17020 ISO 17020، استاندارد، استاندارد 17020، مشاوره 17020، ایزو 17020، مرکز ملی تایید صلاحیت، استاندارد 17020، استاندارد، شرکت های بازرسی، شرکت های بازرسی فنی، شرکت های بازرسی کالا ISO 17020، مشاور 17020، مشاوره 17020، استاندارد، استاندارد 17020، مرکز ملی تایید صلاحیت، خرید تجهیزات بازرسی، خرید بیمه نامه بازرسی، بازرسی فنی، بازرسی کالا، ایزو 17020، آموزش استاندارد 17020 استاندارد استاندارد 17020 استقرار 17020 ایرو 17020 ایزو 17020 بازرسی جوش، بازرسی فنی بازرسی مراکز اقامتی بازرسی مهمانسراها بازرسی هتل ها بازرسی و ایمنی، بازرسی کالا بیمه بازرسی بیمه بازرسی کالا بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت بازرسی بیمه مسئولیت بازرسی فنی بیمه نامه خرید تجهیزات بازرسی، خرید بیمه نامه بازرسی، شرکت های بازرسی شرکت های بازرسی فنی شرکت های بازرسی کالا عناوین کالاها مرکز ملی تایید صلاحیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، مشاوره 17020، کمیته تایید صلاحیت مشاور 17020 مشاوره 17020 مشاوره 17020، ایزو 17020، مرکز ملی تایید صلاحیت، استاندارد 17020، استاندارد، شرکت های بازرسی، شرکت های بازرسی فنی، شرکت های بازرسی کالا معیار مصرف انرژی کارشناس استاندارد، مشاوره 17020، ایزو 17020،استاندارد کارشناسان استاندارد، کارشناسان استاندارد،، مشاوره 17020، ایزو 17020، مرکز ملی تایید صلاحیت، استاندارد 17020، استاندارد، شرکت های بازرسی، شرکت های بازرسی فنی، شرکت های بازرسی کالا،