NACI موفق به اخذ تایید صلاحیت از اتحادیه تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه (APAC) شد.

NACI موفق به اخذ تایید صلاحیت از اتحادیه تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه (APAC) شد.

در دنیا دو نهاد برای ایجاد ساختار اعتباربخشی نهادهای تایید صلاحیت هر کشور به وجود آمده است. یکی از این نهادها برای حوزه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده با عنوان IAF که در سال 1993 یعنی 31 سال پیش و دیگری برای حوزه تایید صلاحیت نهادهای بازرسی و آزمایشگاهی با عنوان ILAC که در سال 1996 یعنی 28 سال پیش این فعالیت را به منظور تسهیل تجارت بین المللی آغاز به کار نموده اند. این دونهاد بین المللی از طریق اتحادیه های تایید صلاحیت منطقه ای خود مانند، APAC, EA, IAAC, SADCA, ARAC نسبت به اجرای ارزیابی های همترازی در مناطق جغرافیایی جهان براساس درخواست های نهادهای تایید صلاحیت ملی کشورها اقدام می نمایند.

اولین گام ها برای اعتباربخشی و ایجاد قابلیت ردیابی گواهینامه های تایید صلاحیت صادره برای نهادهای ارزیابی انطباق به شبکه تایید صلاحیت بین المللی از سال 1389 (تقریبا 14 سال پیش) و در زمان اولین رئیس فقید مرکز ملی تایید صلاحیت مرحوم آقای مهندس کلانتر معتمدی آغاز شد. در آن سال ها من به عنوان امریه مرکز ملی تایید صلاحیت در واحد تایید صلاحیت شرکت های بازرسی جوش فعالیت می کردم.

به خوبی به یاد دارم که از همان دوران تاکنون، یکی از مواردی که موجب پریشانی و ناراحتی فعالان حاضر در حوزه ارزیابی انطباق بود، عدم اعتبار گواهینامه های تایید صلاحیت صادره برای شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون در سطح منطقه آسیا و کشورهای همسایه و همچنین در سطح بین الملل بود.

برای رسیدن به این مرحله کنونی، روسای مرکز ملی تایید صلاحیت به ترتیب مرحوم آقای مهندس کلانتر معتمد، آقای دکتر خاکی فیروز، خانم دکتر رحمانی هر کدام در حد وسع و توان خود و میزان حمایت های روسای وقت سازمان ملی استانداردگام هایی برداشتند. سپس در دوره آقای دکتر هاشمی ریاست فعلی مرکز ملی، امور کار به طوری رقم خورد که برآیند اقدامات انجام شده قبلی و اقدامات انجام شده فعلی با کمک کارشناسان مرکز ملی و همراهی متخصصان و کارشناسان خارج از مرکز ملی تایید صلاحیت منجر به طی ارزیابی همترازی انجام شده، توسط اتحادیه تایید صلاحیت اسیا و اقیانوسیه شد و این مرکز در 8 دامنه فعالیت توانست گواهینامه را دریافت نماید.

این گواهینامه در سطح آسیا و اقیانوسیه در بین 31 کشور و 61 نهاد تایید صلاحیت ملی مستقر در کشور ها معتبر می باشد و آن طور که ریاست مرکز اعلام نمودند، پس از گذشت 2 تا 3 ماه پس از تاریخ صدور این گواهینامه، این اعتبار در سایت اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی (ILAC) وارد شده و آن گاه در 110 کشور جهان و به عبارتی 150 نهاد تایید صلاحیت ملی این کشور ها معتبر تلقی خواهد شد.

با اخذ این تایید صلاحیت توسط مرکز ملی تاییدصلاحیت ایران،نهادهای ارزیابی انطباق بازرسی و آزمایشگاه ها می توانند خدمات ارزیابی انطباق را به کشورهای همسایه در سایه اعتباربخشی APAC به اجرا درآورده و با اجرای فعالیت های خارج از کشور به درآمدهای ارزی نایل آیند و همچنین نتایج خدمات ارزیابی انطابق انجام شده توسط ایشان مورد پذیرش کشورهای عضور APAC و در سطح بعدی ILAC خواهد بود و این موضوع منجر به تسهیل تجارت بین المللی برای بازرگانان کشور خواهد بود.

در پایان از تمامی دست اندرکاران حاضر در قاب عکس ذیل که تمام تلاش خود را به خرج دادند تا ایران عزیز به این موفقیت دست یابد، تشکر ویژه دارم.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.