سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان به عنوان اولین شرکت بازرسی نوع ب در کشور، خدمات مشاوره در زمینه استقرار، پیاده سازی و آموزش الزامات استاندارد ISO/IEC 17020 در دامنه شمول بازرسی زمین های بازی و پارهای بادی را از این گروه مشاور دریافت نموده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.