شرکت سامان احداث البرز

شرکت سامان احداث البرز

شرکت سامان احداث الرز به عنوان یکی از شرکت های بازرسی فنی کشور خدمات مشاوره در زمینه استقرار، پیاده سازی و آموزش الزامات استاندارد ISO/IEC 17020 در دامنه شمول های بازرسی فنی و بازرسی معیار مصرف انرژی را از این گروه مشاور دریافت نموده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.