شرکت آسیا سنجش اسپادانا

شرکت آسیا سنجش اسپادانا

در شرکت آسیا سنجش اسپادانا، خدمات مشاوره استقرار و پیاده سازی و آموزش براساس الزامات استاندارد 17020 در حوزه بازرسی آسانسورهای برقی ارائه شده است. این پروژه در سال 1402 به اتمام رسیده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.