شرکت پژواک کیفیت کاوش آریا

شرکت پژواک کیفیت کاوش آریا

شرکت پژواک کیفیت کاوش آریا به عنوان یکی از شرکت های بازرسی فنی کشور خدمات مشاوره در زمینه استقرار، پیاده سازی و آموزش الزامات استاندارد ISO/IEC 17020 در دامنه شمول بازرسی فنی مطابق جدول ذیل را از این گروه مشاور دریافت نموده است.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.