ISO 17020، مشاور 17020، مشاوره 17020، استاندارد، استاندارد 17020، مرکز ملی تایید صلاحیت، خرید تجهیزات بازرسی، خرید بیمه نامه بازرسی، بازرسی فنی، بازرسی کالا، ایزو 17020،

نتایج تصمیم گیری برای 8 شرکت بازرسی در هشتمین کمیته هیات تایید صلاحیت

نتایج تصمیم گیری برای 8 شرکت بازرسی در هشتمین کمیته هیات تایید صلاحیت

هشتمین هیأت تاييد صلاحيت در زمینه نهادهای بازرسی کالا، خدمات و انرژی در تاریخ 1403/03/27 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات نهادهای مشروحه ذیل بر اساس ...

نتیجه بررسی پرونده 5 شرکت بازرسی در کمیته تایید صلاحیت مرکز ملی مشخص شد

نتیجه بررسی پرونده 5 شرکت بازرسی در کمیته تایید صلاحیت مرکز ملی مشخص شد

چهارمین هیأت تاييد صلاحيت در زمینه نهادهای بازرسی کالا، خدمات و انرژی در تاریخ 1403/02/09 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات نهادهای مشروحه ذیل بر اساس ...

معیارهای بازرسی کالا مورد استفاده برای شرکت های بازرسی چیست؟

معیارهای بازرسی کالا مورد استفاده برای شرکت های بازرسی چیست؟

شرکت های بازرسی کالا براساس فرم دامنه شمول تایید صلاحیت نهادهای بازرسی باید از معیار های بازرسی ذیل در بازرسی های کالاهای 22 گانه استفاده نموده و روش های بازرسی کالای صادارتی و وارداتی خود را براساس این دستورالعمل ها، شیوه نامه ها، استانداردها تهیه نمایند. ملاک تیم های ...

NACI موفق به اخذ تایید صلاحیت از اتحادیه تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه (APAC) شد.

NACI موفق به اخذ تایید صلاحیت از اتحادیه تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه (APAC) شد.

در دنیا دو نهاد برای ایجاد ساختار اعتباربخشی نهادهای تایید صلاحیت هر کشور به وجود آمده است. یکی از این نهادها برای حوزه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده با عنوان IAF که در سال 1993 یعنی 31 سال پیش و دیگری برای حوزه تایید صلاحیت نهادهای بازرسی و آزمایشگاهی ...

تعیین و تکلیف وضعیت 7 نهاد بازرسی در بیست و سومین کمیته تایید صلاحیت

تعیین و تکلیف وضعیت 7 نهاد بازرسی در بیست و سومین کمیته تایید صلاحیت

بیست و سومین هیات تصمیم‏ گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی سال 1402 در تاریخ 1402/12/20 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و معاونت‏های تخصصی سازمان در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشک پور برگزار شد.طبق اعلام آقای دکتر هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در اين جلسه درخواست‏های تایید ...

مشخص شدن وضعیت 6 شرکت بازرسی در بیستمین کمیته تایید صلاحیت سال 1402

مشخص شدن وضعیت 6 شرکت بازرسی در بیستمین کمیته تایید صلاحیت سال 1402

بیستمین كميته تصمیم‏ گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی سال 1402 در تاریخ 1402/11/16 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و معاونت‏های تخصصی سازمان در محل مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ساختمان پزشکپور برگزار شد.طبق اعلام آقای دکتر هاشمی، رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در اين جلسه درخواست‏های تایید صلاحیت 6 نهاد بازرسی و ...

تا چه میزان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص ضوابط لازم الاجرا مرتبط با پیمانکاران فرعی ارائه دهنده خدمات به شرکت های بازرسی کالا، واقعیت موجود را مدنظر قرار داده است؟

تا چه میزان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص ضوابط لازم الاجرا مرتبط با پیمانکاران فرعی ارائه دهنده خدمات به شرکت های بازرسی کالا، واقعیت موجود را مدنظر قرار داده است؟

همان طور همگی اطلاع دارند، براساس ضوابط لازم الاجرا و شرایط احراز عمومی مرتبط با شرکت های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی به شماره NACI-G20 اطلاع رسانی شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مندرج در بند الف-3، ارائه مدارک اصالت سنجی شده برای حداقل یک شعبه در خارج ...

روش اجرایی فرآیند به کارگیری و نحوه ارجاع کار به کارشناسان رسمی استاندارد منتشر شد

روش اجرایی فرآیند به کارگیری و نحوه ارجاع کار به کارشناسان رسمی استاندارد منتشر شد

این روش اجرایی به شماره 143/275/ر در تاریخ 1402/08/06 از طرف سازمان ملی استاندارد ایران منتشر شده است. این مدرک به منظور تبیین نحوه به کارگیری کارشناسنان رسمی استاندارد تهیه و تدوین شده است. مطابق این روش اجرایی، واحدهای بهره گیرنده از خدمات مورد نیاز کارشناسان استاندارد باید درخواست ...

الزام ارائه تهدنامه محضری توسط شرکت های بازرسی کالا در خصوص همکاری با مرکز ملی تا تاریخ 1402/10/06

الزام ارائه تهدنامه محضری توسط شرکت های بازرسی کالا در خصوص همکاری با مرکز ملی تا تاریخ 1402/10/06

باتوجه به نامه ارسالی مرکز ملی تایید صلاحیت به مدیران عامل شرکت های بازرسی کالا، درخصوص ضرورت ارائه تهدنامه محضری با موضوع "انجام همکاری لازم با مرکز ملی تایید صلاحیت مطابق برنامه زمانبندی های اعلام شده و پذیرش عواقب مختومه شدن فرآیند در صورت عدم اقدام به موقع" شرکت ...

بررسی آماری وضعیت قبول شدگان در زمینه های مختلف آزمون کارشناسان استاندارد- سال 1402

بررسی آماری وضعیت قبول شدگان در زمینه های مختلف آزمون کارشناسان استاندارد- سال 1402

آزمون کارشناسان استاندارد در روز جمعه مورخ 21 مهرماه در سراسر کشور بصورت همزمان با شرکت 3765  نفر داوطلب  در 4 زمینه فعالیت، استانداردسازی - تأیید صلاحیت - اندازه شناسی و ارزیابی انطباق برگزار شد. از کل شرکت کنندگان در این آزمون، تعداد ۳۲۴ نفر در این مرحله قبول ...

جستجو

دسته بندی

آخرین پست ها

برچسب ها

ISO 17020 ISO 17020، استاندارد، استاندارد 17020، مشاوره 17020، ایزو 17020، مرکز ملی تایید صلاحیت، استاندارد 17020، استاندارد، شرکت های بازرسی، شرکت های بازرسی فنی، شرکت های بازرسی کالا ISO 17020، مشاور 17020، مشاوره 17020، استاندارد، استاندارد 17020، مرکز ملی تایید صلاحیت، خرید تجهیزات بازرسی، خرید بیمه نامه بازرسی، بازرسی فنی، بازرسی کالا، ایزو 17020، آموزش استاندارد 17020 استاندارد استاندارد 17020 استقرار 17020 ایرو 17020 ایزو 17020 بازرسی جوش، بازرسی فنی بازرسی مراکز اقامتی بازرسی مهمانسراها بازرسی هتل ها بازرسی و ایمنی، بازرسی کالا بیمه بازرسی بیمه بازرسی کالا بیمه مسئولیت بیمه مسئولیت بازرسی بیمه مسئولیت بازرسی فنی بیمه نامه خرید تجهیزات بازرسی، خرید بیمه نامه بازرسی، شرکت های بازرسی شرکت های بازرسی فنی شرکت های بازرسی کالا عناوین کالاها مرکز ملی تایید صلاحیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، مشاوره 17020، کمیته تایید صلاحیت مشاور 17020 مشاوره 17020 مشاوره 17020، ایزو 17020، مرکز ملی تایید صلاحیت، استاندارد 17020، استاندارد، شرکت های بازرسی، شرکت های بازرسی فنی، شرکت های بازرسی کالا معیار مصرف انرژی کارشناس استاندارد، مشاوره 17020، ایزو 17020،استاندارد کارشناسان استاندارد، کارشناسان استاندارد،، مشاوره 17020، ایزو 17020، مرکز ملی تایید صلاحیت، استاندارد 17020، استاندارد، شرکت های بازرسی، شرکت های بازرسی فنی، شرکت های بازرسی کالا،