لیست مدارک و مستندات مورد نیاز برای اخذ تایید صلاحیت یک شرکت بازرسی جوش براساس استاندارد 17020

لیست مدارک و مستندات مورد نیاز برای اخذ تایید صلاحیت یک شرکت بازرسی جوش براساس استاندارد 17020

کنترل مدارک و مستندات

لیست مدارک و مستندات

توزیع مدراک

پیشنهاد تهیه/ تغییر/ابطال مدرک

لیست مستندات مرجع

کنترل سوابق

فهرست سوابق سیستم کیفیت

فهرست امحاء مدارک و سوابق

بازنگری مدیریت

صورتجلسه بازنگری مدیریت

اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

ثبت و پیگیری اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

ممیزی داخلی

برنامه ممیزی داخلی

ثبت نام حاضرین جلسه افتتاحیه/ اختتامیه

چک لیست ممیزی داخلی

خلاصه گزارش ممیزی داخلی

سنجش میزان رضایتمندی مشتری

سنجش رضایت مشتریان

تدارک، کالیبراسیون،تعمیر و نگهداری تسهیلات و تجهیزات

لیست ابزار و تجهیزات کنترلی

شناسنامه سوابق کالیبراسیون

درخواست کالیبراسیون ابزار

برنامه کالیبراسیون تجهیز

تعیین درجه اهمیت عوامل تأثیرگذار تجهیز

تعیین دوره تناوب کالیبراسیون تجهیز

تحویل /دریافت تجهیزات و تسهیلات

ثبت کالیبراسیون دوره ای دستگاه امواج ماوراء صوت

ثبت سوابق تعمیرات دستگاه

نتایج کنترل ادواری تجهیزات پایش و اندازه گیری

ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی

چک­لیست ارزیابی و رتبه­بندی تأمین­کنندگان

لیست تأمین­کنندگان مجاز

لیست تأمین­کنندگان غیرمجاز

لیست فعالیتهای واگذار شده به پیمانکار فرعی

خرید

درخواست خرید کالا

لیست پیگیری خرید

صورتجلسة‌ هزینه­های بدون فاکتور

انبارش

درخواست کالا از انبار

قبض انبار خروجی

قبض انبار ورودی

کالای مرجوعی به انبار

کارت شناسایی و ردیابی

کاردکس انبار

ارزیابی دوره ای اقلام مانده در انبار

بازنگری قرارداد

فرم بازنگری و تایید نیازهای مشتری

درخواست خدمات آزمایشهای غیر مخرب NDT

لیست مشتریان

ارایة خدمات بازرسی فنی جوش و NDT

طرح بازرسی(INSPECTION AND TEST PLAN)

بازرسی خدمات NDT

گزارش عدم انطباق محصول/ خدمات

رسیدگی به شکایات مشتریان

رسیدگی به شکایات

آموزش

شناسنامه آموزشی

نیاز سنجی آموزشی

نیازسنجی آموزشی بروش حل مسئـله

نیازسنجی آموزشی بر اساس بررسی استراتژی ها و اهداف سازمان

جمع بندی نیازهای آموزشی

تقویم آموزشی

برنامه آموزشی

استاندارد آموزشی

ارزیابی مراکز آموزشی

گزارش شرکت در دوره های برون سازمانی

اثر بخشی دانشی

اثر بخشی مهارتی

اثر بخشی نگرشی

ارزیابی دوره های آموزشی

حضور و غیاب دوره های آموزشی

بررسی محدودیتهای موثر بر فرآیند های آموزش و ارائه راهکارهای مربوطه

گواهینامه آموزشی

حفاظت از محرمانگی

تعهدنامه حفظ اسرار و اطلاعات

ایمنی انبار

نحوة انبارش فیلم های رادیوگرافی

کنترل پروژه

اطلاعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها

کنترل صورتحساب های ارسالی از سوی شرکت

ایمنی در بازرسی جوش

حفاظت از اموال مشتری

فهرست نمونه های آزمون مشتری

آدیت بازرسان

چک لیست و گزارش آدیت بازرس

تهیه و ارسال گزارشات بازرسی

گزارش هفتگی پروژه ها

گـزارش ثبت میـزان پرتوگیـری روزانه (بـرگه دزیمتری)

گزارش کارکرد ماهیانه

گزارش بازرسی VT

گزارش بازرسی PT

گزارش بازرسی MT

گزارش بازرسی UT

گزارش بازرسی RT

رتبه بندی بازرسان

جدول سطح مهارتی بازرسین

جدول رتبه بندی بازرسین

جامع حفاظت در برابر اشعه

ثبت مونیتورینگ محل نگهداری دوربین

ثبت مونیتورینگ دوربین

مونیتورینگ وسیله نقلیه

حمل و نقل مواد پرتوزا

برچسب جعبه حمل مواد پرتوزا

اظهار نامه فرستده برای کالاهای خطرناک

ثبت مونیتورینگ محل انجام عملیات پرتونگاری

ثبت دز پرتو کاران

جابه جایی دوربین در کارگاه

دریافت TLD

اظهار نامه نقل و انتقال دوربین های پرتو نگاری

بسته رادیو گرافی

معرفی نامه شرکت جهت آزمایشگاه

جابجایی دوربین از چاهک نگهداری

بازرسی سرپرست فیزیک بهداشت از عملیات پرتونگاری

کنترل و بازدید و سرویس دوربین های پرتونگاری و منابع پرتوزا

مجوز رادیوگرافی کارفرما                 

اطلاعات مسئولین در انبار چشمه

راه اندازی

ظهور و ثبوت فیلم

بازرسی ورودی

سوابق بازرسی ورودی

درخواست بازرسی

نمونه برداری در بخش مواد فلزی

تعیین AQL

روش تست MT برای سازهای فلزی ساختمانی و صنعتی

INSTRUCTION FOR

MAGNETIC PARTICLE EXAMINATION

روش تست PT برای سازهای فلزی ساختمانی و صنعتی

INSTRUCTION FOR

LIQUID PENETRANT EXAMINATION

INSTRUCTION FOR

RADIOGRAPHIC EXAMINATION

INSTRUCTION FOR

ULTRASONIC EXAMINATION

روش تست VT برای سازهای فلزی ساختمانی و صنعتی

INSTRUCTION FOR VISUAL INSPECTION OF WELDS

مدیرعامل

مدیر تضمین کیفیت

مدیراداری و مالی

مسئول دفتر مدیر عامل

مدیر آموزش

مدیر بازرسی فنی

نماینده مدیریت

سرپرست فیزیک بهداشت

سرپرست بازرسی جوش و تستهای غیر مخرب

سرپرست رادیو گرافی صنعتی و تفسیر فیلم

مسئول طرح

بازرس NDT

پرتو کار

کمک پرتو کار

مفسر فیلم

نظامنامه کیفیت

چارت سازمانی

خط مشی کیفیت

اهداف کلان

طرح ریزی اهداف کیفیت سالیانه

منشور اخلاقی کارکنان

دستورالعمل مقررات اداری

صورتجلسه

برگ درخواست کار

مدارک مورد نیاز استخدام

مدارک مورد نیاز پرونده پرسنلی

قرارداد کار

تمدید قرارداد کار

درخواست اضافه کاری

حکم سازمانی

حکم ماموریت روزانه

درخواست مرخصی

کارکرد ماهیانه پرسنل اداری

جدول جایگزینی پرسنل

تسویه حساب پرسنل

تسویه حساب مالی پرسنل

گزارش هزینه ماموریت

لیست پرسنل

ارزیابی عملکرد پرسنل

بررسی تشویق و تنبیه کارکنان

لیست امضاهای مجاز

حکم ماموریت

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.