لیست مدارک و مستندات مورد نیاز برای اخذ تایید صلاحیت یک شرکت بازرسی جوش براساس استاندارد 17020

لیست مدارک و مستندات مورد نیاز برای اخذ تایید صلاحیت یک شرکت بازرسی جوش براساس استاندارد 17020

کنترل مدارک و مستندات

 

 

لیست مدارک و مستندات

 

 

توزیع مدراک

 

 

پیشنهاد تهیه/ تغییر/ابطال مدرک

 

 

لیست مستندات مرجع

 

 

کنترل سوابق

 

 

فهرست سوابق سیستم کیفیت

 

 

فهرست امحاء مدارک و سوابق

 

 

بازنگری مدیریت

 

 

صورتجلسه بازنگری مدیریت

 

 

اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

 

 

درخواست اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

 

 

ثبت و پیگیری اقدام اصلاحی و پیشگیرانه

 

 

ممیزی داخلی

 

 

برنامه ممیزی داخلی

 

 

ثبت نام حاضرین جلسه افتتاحیه/ اختتامیه

 

 

چک لیست ممیزی داخلی

 

 

خلاصه گزارش ممیزی داخلی

 

 

سنجش میزان رضایتمندی مشتری

 

 

سنجش رضایت مشتریان

 

 

تدارک، کالیبراسیون،تعمیر و نگهداری تسهیلات و تجهیزات

 

 

لیست ابزار و تجهیزات کنترلی

 

 

شناسنامه سوابق کالیبراسیون

 

 

درخواست کالیبراسیون ابزار

 

 

برنامه کالیبراسیون تجهیز

 

 

تعیین درجه اهمیت عوامل تأثیرگذار تجهیز

 

 

تعیین دوره تناوب کالیبراسیون تجهیز

 

 

تحویل /دریافت تجهیزات و تسهیلات

 

 

ثبت کالیبراسیون دوره ای دستگاه امواج ماوراء صوت

 

 

ثبت سوابق تعمیرات دستگاه

 

 

نتایج کنترل ادواری تجهیزات پایش و اندازه گیری

 

 

ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان و پیمانکاران فرعی

 

 

چک­لیست ارزیابی و رتبه­بندی تأمین­کنندگان

 

 

لیست تأمین­کنندگان مجاز

 

 

لیست تأمین­کنندگان غیرمجاز

 

 

لیست فعالیتهای واگذار شده به پیمانکار فرعی

 

 

خرید

 

 

درخواست خرید کالا

 

 

لیست پیگیری خرید

 

 

صورتجلسة‌ هزینه­های بدون فاکتور

 

 

انبارش

 

 

درخواست کالا از انبار

 

 

قبض انبار خروجی

 

 

قبض انبار ورودی

 

 

کالای مرجوعی به انبار

 

 

کارت شناسایی و ردیابی

 

 

کاردکس انبار

 

 

ارزیابی دوره ای اقلام مانده در انبار

 

 

بازنگری قرارداد

 

 

فرم بازنگری و تایید نیازهای مشتری

 

 

درخواست خدمات آزمایشهای غیر مخرب NDT

 

 

لیست مشتریان

 

 

ارایة خدمات بازرسی فنی جوش و NDT

 

 

طرح بازرسی(INSPECTION AND TEST PLAN)

 

 

بازرسی خدمات NDT

 

 

گزارش عدم انطباق محصول/ خدمات

 

 

رسیدگی به شکایات مشتریان

 

 

رسیدگی به شکایات

 

 

آموزش

 

 

شناسنامه آموزشی

 

 

نیاز سنجی آموزشی

 

 

نیازسنجی آموزشی بروش حل مسئـله

 

 

نیازسنجی آموزشی بر اساس بررسی استراتژی ها و اهداف سازمان

 

 

جمع بندی نیازهای آموزشی

 

 

تقویم آموزشی

 

 

برنامه آموزشی

 

 

استاندارد آموزشی

 

 

ارزیابی مراکز آموزشی

 

 

گزارش شرکت در دوره های برون سازمانی

 

 

اثر بخشی دانشی

 

 

اثر بخشی مهارتی

 

 

اثر بخشی نگرشی

 

 

ارزیابی دوره های آموزشی

 

 

حضور و غیاب دوره های آموزشی

 

 

بررسی محدودیتهای موثر بر فرآیند های آموزش و ارائه راهکارهای مربوطه

 

 

گواهینامه آموزشی

 

 

حفاظت از محرمانگی

 

 

تعهدنامه حفظ اسرار و اطلاعات

 

 

ایمنی انبار

 

 

نحوة انبارش فیلم های رادیوگرافی

 

 

کنترل پروژه

 

 

اطلاعات پیشرفت فیزیکی پروژه ها

 

 

کنترل صورتحساب های ارسالی از سوی شرکت

 

 

ایمنی در بازرسی جوش

 

 

حفاظت از اموال مشتری

 

 

فهرست نمونه های آزمون مشتری

 

 

آدیت بازرسان

 

 

چک لیست و گزارش آدیت بازرس

 

 

تهیه و ارسال گزارشات بازرسی

 

 

گزارش هفتگی پروژه ها

 

 

گـزارش ثبت میـزان پرتوگیـری روزانه (بـرگه دزیمتری)

 

 

گزارش کارکرد ماهیانه

 

 

گزارش بازرسی VT

 

 

گزارش بازرسی PT

 

 

گزارش بازرسی MT

 

 

گزارش بازرسی UT

 

 

گزارش بازرسی RT

 

 

رتبه بندی بازرسان

 

 

جدول سطح مهارتی بازرسین

 

 

جدول رتبه بندی بازرسین

 

 

جامع حفاظت در برابر اشعه

 

 

ثبت مونیتورینگ محل نگهداری دوربین

 

 

ثبت مونیتورینگ دوربین

 

 

مونیتورینگ وسیله نقلیه

 

 

حمل و نقل مواد پرتوزا

 

 

برچسب جعبه حمل مواد پرتوزا

 

 

اظهار نامه فرستده برای کالاهای خطرناک

 

 

ثبت مونیتورینگ محل انجام عملیات پرتونگاری

 

 

ثبت دز پرتو کاران

 

 

جابه جایی دوربین در کارگاه

 

 

دریافت TLD

 

 

اظهار نامه نقل و انتقال دوربین های پرتو نگاری

 

 

بسته رادیو گرافی

 

 

معرفی نامه شرکت جهت آزمایشگاه

 

 

جابجایی دوربین از چاهک نگهداری

 

 

بازرسی سرپرست فیزیک بهداشت از عملیات پرتونگاری

 

 

کنترل و بازدید و سرویس دوربین های پرتونگاری و منابع پرتوزا

 

 

مجوز رادیوگرافی کارفرما                 

 

 

اطلاعات مسئولین در انبار چشمه

 

 

راه اندازی

 

 

ظهور و ثبوت فیلم

 

 

بازرسی ورودی

 

 

سوابق بازرسی ورودی

 

 

درخواست بازرسی

 

 

نمونه برداری در بخش مواد فلزی

 

 

تعیین AQL

 

 

روش تست MT برای سازهای فلزی ساختمانی و صنعتی

 

 

INSTRUCTION FOR

 

 

MAGNETIC PARTICLE EXAMINATION

 

 

روش تست PT برای سازهای فلزی ساختمانی و صنعتی

 

 

INSTRUCTION FOR

 

 

LIQUID PENETRANT EXAMINATION

 

 

INSTRUCTION FOR

 

 

RADIOGRAPHIC EXAMINATION

 

 

INSTRUCTION FOR

 

 

ULTRASONIC EXAMINATION

 

 

روش تست VT برای سازهای فلزی ساختمانی و صنعتی

 

 

INSTRUCTION FOR VISUAL INSPECTION OF WELDS

 

 

مدیرعامل

 

 

مدیر تضمین کیفیت

 

 

مدیراداری و مالی

 

 

مسئول دفتر مدیر عامل

 

 

مدیر آموزش

 

 

مدیر بازرسی فنی

 

 

نماینده مدیریت

 

 

سرپرست فیزیک بهداشت

 

 

سرپرست بازرسی جوش و تستهای غیر مخرب

 

 

سرپرست رادیو گرافی صنعتی و تفسیر فیلم

 

 

مسئول طرح

 

 

بازرس NDT

 

 

پرتو کار

 

 

کمک پرتو کار

 

 

مفسر فیلم

 

 

نظامنامه کیفیت

 

 

چارت سازمانی

 

 

خط مشی کیفیت

 

 

اهداف کلان

 

 

طرح ریزی اهداف کیفیت سالیانه

 

 

منشور اخلاقی کارکنان

 

 

دستورالعمل مقررات اداری

 

 

صورتجلسه

 

 

برگ درخواست کار

 

 

مدارک مورد نیاز استخدام

 

 

مدارک مورد نیاز پرونده پرسنلی

 

 

قرارداد کار

 

 

تمدید قرارداد کار

 

 

درخواست اضافه کاری

 

 

حکم سازمانی

 

 

حکم ماموریت روزانه

 

 

درخواست مرخصی

 

 

کارکرد ماهیانه پرسنل اداری

 

 

جدول جایگزینی پرسنل

 

 

تسویه حساب پرسنل

 

 

تسویه حساب مالی پرسنل

 

 

گزارش هزینه ماموریت

 

 

لیست پرسنل

 

 

ارزیابی عملکرد پرسنل

 

 

بررسی تشویق و تنبیه کارکنان

 

 

لیست امضاهای مجاز

 

 

حکم ماموریت

 

 

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.