ساختار سازمانی (چارت سازمانی)، سازمان ملی استاندارد ایران

ساختار سازمانی (چارت سازمانی)، سازمان ملی استاندارد ایران

نمودار سازمانی سازمان ملی استاندارد ایران به شرح تصویر ذیل می باشد، که در این ساختار سازمانی جایگاه نهاد اعتبار دهنده ملی به عنوان یک نهاد اعتبار دهنده مستقل کاملا مشخص می باشد:

منبع/////

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.